SOFA BANGKOK

จำหน่าย-รับสั่งทำโซฟาตามแบบ

โซฟาสั่งทำพิเศษ


นอกจากโซฟาสำหรับบ้านแล้วทางโรงงาน โซฟา บางกอก ยังรับสั่งทำโซฟาแบบต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการ ไม่ว่าจะเป็นโซฟาสำหรับงานเฉพาะในรูปแบบหรือทรงต่างๆ โซฟาเข้ามุมบ้านขนาดใหญ่พิเศษ โซฟาเข้ามุมหกเหลี่ยม โซฟาสั่งทำตามขนาดพื้นที่ โซฟาสำหรับร้านอาหาร หรือโซฟาสั่งทำไซด์พิเศษแบบพิเศษสำหรับงาน Event ต่างๆค่ะ


โซฟาสั่งทำสำหรับร้านอาหาร
โซฟาเข้ามุมบ้านลูกค้า
โซฟาทรงกลม สั่งทำพิเศษ
โซฟาวงกลมสำหรับผับหรือร้านอาหาร
โซฟาสั่งทำ
โซฟาสั่งทำ รูปตัวเอส
โซฟาสั่งทำ
โซฟาสั่งทำขนาดใหญ่พิเศษ
โซฟาสั่งทำเข้ามุมบ้าน
โซฟาสั่งทำยาว4 เมตร